Reforma Cobo Concessionaris


>> Obras

Cobo Concessionaris
Concesionario de coches
Cobo Concessionaris

 Concesionario de coches de más 9.000m2 y 3 plantas con todos los servicios integrales de la concesión, con alrededor de 500kW de potencia eléctrica instalados.

 

- Instalaciones eléctricas

- Iluminación

- Aire comprimido

- Agua

- Sanitarios

- Red contra incendios

- Provisional de obra

>> Obras

 

pds@anpeinstal-lacions.com

www.anpeinstal-lacions.com

 

 

Gestiones Por Teléfono

  • Atención al cliente Endesa. 800.760.333
  • Mantenimiento Gas Endesa. 900.858.685
  • Averías Cía. Endesa.   800.760.706
  • Averías Cía. Gas Natural. 900.750.750


El nostre pensament

El client es molt important, i es la base de la nostra empresa i de totes les empreses que competim en el lliure mercat. 

Del bon tracte i de l'atenció al cliet depèn la continuitat de una confiança dipositada en la nostra empresa, en els nostres productes i en el nostre equip humà i tècnic.